Σάββατο, 21 Μαρτίου 2015

Προδιαγραφές | Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα

e – Μαθήματα
Τα ψηφιακά μαθήματα (e – Μαθήματα) τα οποία υλοποιούνται στα πλαίσια της δράσης χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες:
α) Μαθήματα Α-
β) Μαθήματα Α+
Τα μαθήματα Α- πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στις “Προδιαγραφές Ανοικτών Μαθημάτων” της πρόσκλησης της δράσης που είναι οι εξής:
 • Αναλυτική περιγραφή μαθήματος
 • Αναλυτική περιγραφή στόχων μαθήματος
 • Λέξεις – κλειδιά, Βασικοί όροι μαθήματος
 • Οργάνωση υλικού σε θεματικές ενότητες ή ενότητες διαλέξεων
 • Αναλυτική περιγραφή στόχων ενοτήτων
 • Λέξεις – κλειδιά, Βασικοί όροι ανά ενότητα / ενότητα διαλέξεων
 • Σημειώσεις, διαφάνειες και λοιπό υποστηρικτικό υλικό ανά διάλεξη ή ενότητα
 • Αναφορά βιβλιογραφίας
Τα μαθήματα Α+ πληρούν όλες τις παραπάνω προδιαγραφές και επιπλέον περιλαμβάνουν:
 • Ασκήσεις
 • Χρήση ηλεκτρονικών πηγών που διαθέτουν οι βιβλιοθήκες των ιδρυμάτων
 • Πολυμεσικό υλικό όπως α) καταγεγραμμένες βίντεο-διαλέξεις ή/και β) καταγεγραμμένες βίντεο-διαλέξεις συνδυασμένες ή συγχρονισμένες με διαφάνειες
Ο πλήρης κατάλογος των ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων, χωρισμένα ανά κατηγορία και ανά τμήμα τα οποία διατίθενται από την ιδρυματική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Κρήτης


Προδιαγραφές | Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα:
Δεν υπάρχουν σχόλια: